טכנולוגיית שיפור ביו-האקינג

tuün®מבוטא [מנגינה], הוא ביו-האק לביש חדיש המכיל את טכנולוגיית שיפור הביו-האקינג הקניינית שלנו (B.E.T.) שנועדה לעזור לך להישאר "מכוונן היטב" בעולם של גורמי לחץ כלפי חוץ וכלפי פנים, כולל שדות אלקטרומגנטיים (EMF) ואלקטרו-ערפיח אחר שנוכח תמיד באורח החיים המודרני והנוח של ימינו.,